Play & Rewind

PLAY & REWIND

Voice of the youth

Play & Rewind är en global plattform med rötter i Sverige som ger möjligheter till ungdomar att nå ut till omvärlden genom konstnärliga uttryck i filmformat.

Vad gör vi?

Vi reser runt i världen och ger de via bland annat workshops verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna berätta deras egna historier. Historier som kan handla om allting från rädsla, ångest och osäkerhet, till kärlek, hopp och drömmar.

Många vuxna har inte samma förståelse för ungdomarna som ungdomarna har till varandra, och denna ålders klyfta skapar missförstånd och fördomar. Så för att slå hål på dessa fördomar vill vi genom berättandet öka kunskapen i samhället om hur ungdomarna upplever världen idag och ge en mer mänsklig bild av deras verklighet, samtidigt som vi lyfter viktiga sociala frågor såsom mångfald, jämställdhet, klass, rasism och utanförskap.

Webb serie

PLAY & REWINDs ungdoms webbserie utspelar sig i olika delar av världen.

Den första säsongen kallas ”svenskt universum” där varje avsnitt undersöker olika ämnen såsom kärlek, pengar, kultur, religion, klass och identitet. Med detta projekt vill vi presentera/representera berättelser för att främja ungdomarnas tankar. 

Play Video

Sponsorer

Kontakta

oss.