Play & Rewind

Filsofi

PLAY är symbol för det pågående livet. Det som händer i vardagslivet. Vilka processer tar vi? Hur engagerade är vi i samhället? Etc.

Beroende på hur en vis målgrupp lever sitt nuvarande liv, kan andra uppfatta dem på rätt eller felaktigt sätt exempelvis på ett sätt som inte är dem. 

 

Rewind bidra till att vårt samhälle får en fördjupad insikt om oss själva och se utvecklingsmöjligheter. 

Innebär att individen blickar bakåt för att ta hjälp av de lärdomar hen har fått till sig. För att få en bild om sig själv så behöver varje individ sätta sig i helikopter perspektiv och på det sättet blicka över sitt liv. Genom att återblicka på det som har varit just för att hitta utvecklingsmöjligheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter. 

Metod: två målgrupper.

Primära fokus är att framhäva målgruppens berättelser via korta filmer.  Där dem själva är med i processen och framtagande av den till alla  korta filmerna. Också i lång sikt gör att PLAY & REWIND blir mer original och nära till deras berättelse och lätt att  känna igen sig när filmen är slut producerat.

Sekundära målgruppen är övriga samhället. Denna skall få möjlighet till information och kunskap utifrån den primära målgruppens arbete.

Metod 

 

Vi fokuserar på två målgrupper 

 

Primära är ungdomarnas berättelser via korta filmer.  Där dem själva är med i processen och framtagande av den till alla  korta filmerna. Att sitta ner och lyssna på primära målgrupp ger oss  vad dem och sekundära behöver för att skapa ett koncept i deras lokaler. 

Sekundära målgruppen är övriga samhället. Denna skall få möjlighet till information och kunskap utifrån den primära målgruppens arbete.

Innebär att individen blickar bakåt för att ta hjälp av de lärdomar hen har fått till sig. För att få en bild om sig själv så behöver varje individ sätta sig i helikopter perspektiv och på det sättet blicka över sitt liv. Genom att återblicka på det som har varit just för att hitta utvecklingsmöjligheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter. 

Skaparna

Bakom PLAY & REWIND står Daniel and Filson, båda med rötterna från Latin Amerika och Afrika. De är svenska regissörer och filmskapare och har arbetat med reklam, dokumentärer, filmer och serier i många år. De startade upp produktionsbolaget Camera X som de driver och äger tillsammans baserat i Sverige och i Danmark och har som mission statement att förespråka diversitet både framför och bakom kameran.