Play & Rewind

Play & rewind

PLAY & REWIND ÄR EN GLOBAL PLATTFORM MED RÖTTER I SVERIGE SOM GER MÖJLIGHETER TILL UNGDOMAR ATT NÅ UT TILL OMVÄRLDEN GENOM KONSTNÄRLIGA UTTRYCK I FILMFORMAT.

Ungdomarnas röst