Play & Rewind

PLAY & REWIND är en global plattform med rötter i Sverige som ger möjligheter till ungdomar att nå ut till omvärlden genom konstnärliga uttryck i filmformat. Vi reser runt i världen och ger de via bland annat workshops verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna berätta deras egna historier. Historier som kan handla om allting från rädsla, ångest och osäkerhet, till kärlek, hopp och drömmar.

 

Många vuxna har inte samma förståelse för ungdomarna som ungdomarna har till varandra, och denna ålders klyfta skapar missförstånd och fördomar. Så för att slå hål på dessa fördomar vill vi genom berättandet öka kunskapen i samhället om hur ungdomarna upplever världen idag och ge en mer mänsklig bild av deras verklighet, samtidigt som vi lyfter viktiga sociala frågor såsom mångfald, jämställdhet, klass, rasism och utanförskap. Alla har vi en historia att berätta, men det är inte alltid man får berätta den eller göra sig hörd. Denna plattform är till för att göra dessa röster hörda genom att via filmskapande förverkliga deras berättelse och visa upp deras verklighet för omvärlden.

PLAY – är en symbol för det pågående livet. Den normaliserade vardagen. Vad för processer går jag igenom? Hur uppfattar jag världen, och hur uppfattar världen mig?

 

REWIND – innebär att individen blickar bakåt och reflekterar för att ta hjälp av de lärdomar personen fått till sig i livet. För att få en sann blick av sig själv måste man sätta sig i helikopterperspektiv och på det sättet blicka över sitt liv. 

 

REWIND uppmanar till att försöka hitta utvecklingsmöjligheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter.För att vi som folk ska komma närmare varandra i samhället och så behöver vi förstå varandras perspektiv. Då är det viktigt att allas perspektiv får synas och höras.

Vårt primära fokus är att framhäva målgruppens berättelser via kortfilmer, där de själva är med i processen och framtagandet av den. 

 

Vårt sekundära fokus är att övriga samhället ska få ta del av denna berättelse och få möjlighet till information och kunskap utifrån den primära målgruppens arbete.

Bilden är sponsorad av en av vår deltagare:

PLAY & REWIND är en global plattform med rötter i Sverige som ger möjligheter till ungdomar att nå ut till omvärlden genom konstnärliga uttryck i filmformat. Vi reser runt i världen och ger de via bland annat workshops verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna berätta deras egna historier. Historier som kan handla om allting från rädsla, ångest och osäkerhet, till kärlek, hopp och drömmar.

 

Många vuxna har inte samma förståelse för ungdomarna som ungdomarna har till varandra, och denna ålders klyfta skapar missförstånd och fördomar. Så för att slå hål på dessa fördomar vill vi genom berättandet öka kunskapen i samhället om hur ungdomarna upplever världen idag och ge en mer mänsklig bild av deras verklighet, samtidigt som vi lyfter viktiga sociala frågor såsom mångfald, jämställdhet, klass, rasism och utanförskap. Alla har vi en historia att berätta, men det är inte alltid man får berätta den eller göra sig hörd. Denna plattform är till för att göra dessa röster hörda genom att via filmskapande förverkliga deras berättelse och visa upp deras verklighet för omvärlden.

PLAY – är en symbol för det pågående livet. Den normaliserade vardagen. Vad för processer går jag igenom? Hur uppfattar jag världen, och hur uppfattar världen mig?

 

REWIND – innebär att individen blickar bakåt och reflekterar för att ta hjälp av de lärdomar personen fått till sig i livet. För att få en sann blick av sig själv måste man sätta sig i helikopterperspektiv och på det sättet blicka över sitt liv. 

 

REWIND uppmanar till att försöka hitta utvecklingsmöjligheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter.För att vi som folk ska komma närmare varandra i samhället och så behöver vi förstå varandras perspektiv. Då är det viktigt att allas perspektiv får synas och höras.

Vårt primära fokus är att framhäva målgruppens berättelser via kortfilmer, där de själva är med i processen och framtagandet av den. 

 

Vårt sekundära fokus är att övriga samhället ska få ta del av denna berättelse och få möjlighet till information och kunskap utifrån den primära målgruppens arbete.

Bilden är sponsorad av en av vår deltagare:

Sponsorer